COACHINg

företag, team & ledare

DE FÖRETAG SOM SATSAR PÅ VÄLMÅENDE MEDARBETARE HAR DOKUMENTERAT ATTRAKTIVARE ARBETSPLATSER, FÄRRE SJUKSKRIVNINGAR OCH BÄTTRE RESULTAT

BOKA COACHING
COACHING
SÄLJARE
WORKSHOPS & UTBILDNING
COACHING
GRUPPER & TEAM
COACHING INDIVIDUELLT

Allt från kortare presentationer till halvdags, heldags eller flerdags föreläsningar, workshops eller utbildning.

Höj välmåendet, sänk sjukskrivningar och förbättra arbetsplatsen. Investera i lyckligare medarbetare. 

Ett företag är ett lag. När laget är fritt från prestige, förstår varandra och jobbar mot samma mål blir det magiskt.

Försäljning handlar om kommunikation. Lär dig kommunicera effektivt och bli en bättre säljare

 • Självledarskap

 • Stresshantering

 • Konflikthantering

 • Försäljning & säljteknik

 • Ledare

 • Teamleader

 • VD:ar

 • Medarbetare

 • Starkt lag

 • Effektiv kommunikation

 • Prestigelöst team

 • Samlad målbild

 • Säljteknik

 • Säljmetodik

 • Behovsorienterad försäljning

 • Säljpsykologi

KUNDCASE

E.ON - SOLCELLSAVDELNINGEN

Ledarskapscoaching, medarbetarcoaching och gruppcoaching under 3 månader live och online. 

Jens Frostensson,

Head of Sales, E.ON Sverige

"Vi har skapat ett ännu mer framgångsrikt team med ökat sälj men framförallt skapat mycket tryggare medarbetare som visar respekt och förståelse för varandra och den uppgift som teamet har. Vi får hela tiden kvitton på att teamet trivs mer och är gladare på jobbet!

Inför och efter coachingen mättes deltagarnas upplevelse av bl.a. välmående, företaget, ledarskapet, gruppen. Nedan presenteras resultaten från några av de 20 områden vi mätte. De visar en procentuell ökning av deltagarnas upplevelse.

Hur bra mår jag överlag?

28%

Hur väl når jag mina säljmål?

43%

Hur bra upplever jag samarbetet i vårt team?

32%

Hur motiverad känner jag mig på jobbet?

29%

Hur upplever jag energin i vårt team?

24%

Hur bra fungerar kommunikationen i vårt team?

44%

Stig Gåverud

Teamleader,

E.ON Solutionsteamet

"Coaching är en underskattad investering! Det har gett oss att vi som människor växer, presterar bättre, mår bättre, är gladare och öppnare. Vi får en bättre relation till våra kunder, vi samarbetar bättre och vi lyssnar på varandra på ett mycket bättre sätt.

Frida Malmgren

Solcellsexpert,

E.ON Solutionsteamet

"Sedan vi startade med coaching har vi en bättre sammanhållning. Vi jobbar tillsammans för att lösa problem istället för att man sitter själv och klurar. Jag har fått en ny insikt i teamet som jag inte hade innan och tar hjälp av mina kollegor till nya perspektiv.

Sky Hägg

Säljare, E.ON Solutionsteamet

"Från början var jag skeptisk men redan efter första mötet vände det helt. Coachingen har öppnat upp nya tankebanor och vi vågar tänka och se annorlunda. Vi är en väldigt blandad grupp av olika åldrar, kön och bakgrund och genom coachingen har vi blivit mer sammansvetsade.

BOKA COACHING
MINDRE38952880304_45c58fae44_o.jpg

JACKS VISION​

 

Min vision är att coaching för medarbetare, ledare och team på alla företag ska vara lika självklart som företagsförsäkring och friskvård!

Coaching på företaget kan förebygga sjukskrivningar och resulterar i stärkta medarbetare med mer energi, engagemang och entusiasm som känner mer samhörighet och mening till sin arbetsplats.

Enligt ett flertal studier är ROI:n på coaching mycket hög. Vissa rapporterar så högt som 700% i ROI och märkbart stärkta, mer drivna, produktiva och gladare medarbetare.

 • VILL NI EFFEKTIVT FÖREBYGGA SJUKSKRIVNINGAR. UTMATTNING OCH DEPRESSION?

 • VILL NI ÖKA GEMENSKAPEN PÅ ARBETSPLATSEN?

 • VILL NI HA STARKARE OCH HÄLSOSAMMARE RELATIONER MELLAN KOLLEGOR?

 • VILL NI ÖKA FÖRMÅGAN ATT HANTERA HINDER OCH MOTGÅNGAR?

 • VILL NI UPPNÅ BÄTTRE BALANS MELLAN ARBETE OCH FRITID?

 • VILL NI VARA MER ENGAGERADE OCH HA MER ENERGI PÅ JOBBET?

 • VILL NI KÄNNA MER ARBETSGLÄDJE OCH ENTUSIASM?

 • VILL NI NÅ BÄTTRE RESULTAT?

 • VILL NI PRESTERA PÅ TOPP?

BOKA COACHING

Johanna Furuhjelm, Professionell Fotograf

"Jag har neutraliserat rädslan över att misslyckas.

Coachingen har gjort att jag på riktigt fått fundera över vad jag vill. Det har gjort att jag prioriterar rätt saker och upprätthåller energin i det som är viktigt för mig i mitt liv."