top of page

Företag & Ledare

Kollegor arbetar tillsammans
Rimgard-logo-på-svart.png
folkuniversitetet.jpeg
swedbank-logo-2.jpeg
eon loggo.png
cellsolarlogo2121.png
eyeknow_1398px_gray-1024x311.png

De företag som satsar på välmående medarbetare har dokumenterat attraktivare arbetsplatser, färre sjukskrivningar och bättre resultat

MINDRE_jro9174-2_24767165787_o.jpg
MINDRE39631327172_4c9067f05f_o.jpg
_jro9077-2_39635396811_o.jpg
MINDRE_jro9382-2_39605592052_o.jpg
COACHING
SÄLJARE
WORKSHOPS & UTBILDNING
COACHING
GRUPPER & TEAM
COACHING INDIVIDUELLT

Allt från kortare presentationer till halvdags, heldags eller flerdags föreläsningar, workshops eller utbildning.

Höj välmåendet och den individuella prestationen, sänk sjukskrivningar och förbättra arbetsplatsen. Investera i lyckligare medarbetare. 

Ett företag är ett lag. När laget är fritt från prestige, förstår varandra och jobbar mot samma mål blir det magiskt.

Försäljning handlar om kommunikation och mänskligt beteende. Lär dig kommunicera effektivt, förstå människor och bli en bättre säljare

 • Självledarskap

 • Stresshantering

 • Konflikthantering

 • Försäljning & säljteknik

 • Ledare

 • Teamleader

 • VD:ar

 • Medarbetare

 • Starkt lag

 • Effektiv kommunikation

 • Prestigelöst team

 • Samlad målbild

 • Säljteknik

 • Säljmetodik

 • Behovsorienterad försäljning

 • Säljpsykologi

mountains-3959204_1920.jpg
 • Vill ni öka förmågan att hantera hinder och motgångar?

 • Vill ni uppnå bättre balans mellan arbete och fritid?

 • Vill ni vara mer engagerade och ha mer energi på arbetsplatsen?

 • Vill ni känna mer arbetsglädje och entusiasm?

 • Vill ni prestera på topp?

 • Vill ni uppnå bättre resultat?

 • Vill ni öka gemenskapen på arbetsplatsen?

 • Vill ni ha starkare och hälsosammare relationer mellan kollegor på arbetsplatsen?

 • Vill ni effektivt förebygga sjukskrivningar, uttmattning och depression?

KUNDCASE
E.ON - SOLCELLSAVDELNINGEN

Ledarskapscoaching, medarbetarcoaching och gruppcoaching under 3 månader live och online. 

170503_0080_eon_portratt.jpg

"Genom coachingen har vi skapat ett ännu mer framgångsrikt team med ökat sälj men framförallt skapat mycket tryggare medarbetare som visar respekt och förståelse för varandra och den uppgift som teamet har. Vi får hela tiden kvitton på att teamet trivs mer och är gladare på jobbet!

Jens Frostensson,
Head of Sales, E.ON Sverige

Inför och efter coachingen mättes deltagarnas upplevelse av bl.a. välmående, företaget, ledarskapet, gruppen. Nedan presenteras resultaten från några av de 20 områden vi mätte. De visar en procentuell ökning av deltagarnas upplevelse.

28%

43%

32%

Hur motiverad känner jag mig på jobbet?

29%

Hur upplever jag energin i vårt team?

24%

Hur bra fungerar kommunikationen i vårt team?

44%

Hur bra mår jag överlag?

Hur väl når jag mina säljmål?

Hur bra upplever jag samarbetet i vårt team?

stig_gåverud_redigerad.jpg

Stig Gåverud
Teamleader,
E.ON Solutionsteamet

"Coaching är en underskattad investering! Det har gett oss att vi som människor växer, presterar bättre, mår bättre, är gladare och öppnare. Vi får en bättre relation till våra kunder, vi samarbetar bättre och vi lyssnar på varandra på ett mycket bättre sätt.

frida_redigerad.jpg

Frida Malmgren
Solcellsexpert,
E.ON Solutionsteamet

"Sedan vi startade med coaching har vi en bättre sammanhållning. Vi jobbar tillsammans för att lösa problem istället för att man sitter själv och klurar. Jag har fått en ny insikt i teamet som jag inte hade innan och tar hjälp av mina kollegor till nya perspektiv.

Skärmavbild 2019-05-02 kl. 15.36.37_redi

Sky Hägg
Säljare,
E.ON Solutionsteamet

"Från början var jag skeptisk men redan efter första mötet vände det helt. Coachingen har öppnat upp nya tankebanor och vi vågar tänka och se annorlunda. Vi är en väldigt blandad grupp av olika åldrar, kön och bakgrund och genom coachingen har vi blivit mer sammansvetsade.

MINDRE38952880304_45c58fae44_o.jpg

Min vision är att coaching för medarbetare, ledare och team på alla företag ska vara lika självklart som företagsförsäkring och friskvård!

Coaching på företaget kan förebygga sjukskrivningar och resulterar i stärkta medarbetare med mer energi, engagemang och entusiasm som känner mer samhörighet och mening till sin arbetsplats.

Enligt ett flertal studier är ROI:n på coaching mycket hög. Vissa rapporterar så högt som 700% i ROI och märkbart stärkta, mer drivna, produktiva och gladare medarbetare.

JACKS VISION

bottom of page